13.8.jpg

Bus : 15 Meters

อู่เชิดชัยเป็นตัวแทนจำหน่าย VOLVO แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

   เป็นรถมาตราฐาน VOLVO B11R ความยาวตัวถัง 15 เมตร ความสูง 4 เมตร ความกว้าง 2.55 เมตร โดยใช้ระบบแอร์ ของ Spheros 350 และ Spheros Midi ความเย็นประมาณ 200000 BTU. จำนวนที่นั่งของผู้โดยสาร 50-55 ที่นั่ง

ศศนันท์2 (8)01
ศศนันท์2 (7)01
ศศนันท์2 (6)01
ศศนันท์2 (4)01
ศศนันท์2 (5)01
ศศนันท์2 (3)01
ศศนันท์2 (1)01
ศศนันท์2 (2)01
ศศนันท์ (9)01
ศศนันท์ (8)01
ศศนันท์ (7)01
ศศนันท์ (5)01
ศศนันท์ (6)01
ศศนันท์ (4)01
ศศนันท์ (3)01
ศศนันท์ (1)01
ศศนันท์ (2)01
บขส (9)01
บขส (8)01
บขส (6)01
บขส (4)01
บขส (7)01
บขส (5)01
บขส (2)01
บขส (1)01
บขส (3)01